Quality and Importance of Wikipedia Articles in Different Languages, Levaneuski, U., Węcel K., and Abramowicz W. , Information and Software Technologies. Proc. of 22nd International Conference, ICIST 2016, p.613-624, (2016)
Maritime domain awareness system supplied with external information-use-case of the SIMMO system, Abramowicz, W., Filipiak D., Małyszko J., Stróżyna M., and Węcel K. , VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" NATCON 2016, p.1-20, (2016)
Linked Data in Business, Abramowicz, W., Heath T., and Auer S. , Business & Information Systems Engineering – An Springer Journal, 58 (5), p.323-326, (2016)
A Dynamic Risk Assessment for decision support systems in the Maritime Domain, Stróżyna, M., and Abramowicz W. , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 243, p.295-307, (2015)
Analiza porównawcza modeli Jakości Informacji w narodowych wersjach Wikipedii, Levaneuski, U., Węcel K., and Abramowicz W. , Systemy wspomagania organizacji SWO 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, p.133-154, (2015)
The Semantic Approach to Cyber Security. Towards Ontology Based Body of Knowledge, Aviad, A., Węcel K., and Abramowicz W. , Proceedings of the 14th European Conference on Cyber Warfare and Security (ECCWS), p.328-336, (2015)
Automatyczna analiza wydźwieku opinii o operatorach energetycznych jako element wsparcia podejmowanych decyzji, Abramowicz, W., Opałka J., Sokołowska W., Fabisz K., Hossa T., and Kubaczyk M. , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 243, p.257-273, (2015)