Quality and Importance of Wikipedia Articles in Different Languages, Levaneuski, U., Węcel K., and Abramowicz W. , Information and Software Technologies. Proc. of 22nd International Conference, ICIST 2016, p.613-624, (2016)
Maritime domain awareness system supplied with external information-use-case of the SIMMO system, Abramowicz, W., Filipiak D., Małyszko J., Stróżyna M., and Węcel K. , VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" NATCON 2016, p.1-20, (2016)
Modelling the Quality of Attributes in Wikipedia Infoboxes, Węcel, K., and Levaneuski U. , Lecture Notes in Business Information Processing, 228, p.308-320, (2015)
Linked Geodata for Profiling of Telco Users, Węcel, K. , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 234, p.199-213, (2015)
The Semantic Approach to Cyber Security. Towards Ontology Based Body of Knowledge, Aviad, A., Węcel K., and Abramowicz W. , Proceedings of the 14th European Conference on Cyber Warfare and Security (ECCWS), p.328-336, (2015)
Analiza porównawcza modeli Jakości Informacji w narodowych wersjach Wikipedii, Levaneuski, U., Węcel K., and Abramowicz W. , Systemy wspomagania organizacji SWO 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, p.133-154, (2015)
Public Procurement in Linked Open Data Paradigm, Węcel, K. , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 199, p.338-348, (2014)