Analysis of references across Wikipedia languages, Lewoniewski, Włodzimierz, Węcel Krzysztof, and Abramowicz Witold , International Conference on Information and Software Technologies, p.561–573, (2017)