Automatyczna analiza wydźwieku opinii o operatorach energetycznych jako element wsparcia podejmowanych decyzji

TitleAutomatyczna analiza wydźwieku opinii o operatorach energetycznych jako element wsparcia podejmowanych decyzji
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsAbramowicz, W, Opałka J, Sokołowska W, Fabisz K, Hossa T, Kubaczyk M
JournalStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 243
Pagination257-273