Courses taught

Algorithms and data structures

Wykład 15hLaboratoium 15hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Analytical systems in business

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
Dr. Krzysztof Węcel


Big Data

Laboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów


Business in IT

Laboratoium 30hPrzedmiot do wyboruPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
Prof. Witold Abramowicz


Business process management

Wykład 15hLaboratoium 15hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
Agata Szyszko, MSc.


Business process modelling

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
Dr. Agata Filipowska


Computer networks

Laboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
Włodzimierz Lewoniewski, MSc.


Computer networks and operation systems

Wykład 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
Dr. Piotr Stolarski


Data warehouses

Laboratoium 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
Dr. Krzysztof Węcel


Economic computer science (Faculty of Economics)

Laboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
Dr. Elżbieta Danecka


Economic computer science (Faculty of Economics)

Wykład 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
Dr. Piotr Stolarski


ERP Systems

Laboratoium 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów


Implementation of information systems

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
Dr. habil. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP


Information Management

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów


Information retrieval

Laboratoium 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
Dr. Krzysztof Węcel


Information system analysis

Wykład 15hLaboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów


Information system security

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Information Technology (Faculty of Economics)

Laboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
Dr. Elżbieta Danecka


Information Technology (Faculty of International Business and Economics)

Laboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
Prof. Dr. Rainer Unland


Information technology (Faculty of Management)

Laboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Information technology in administration

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Information technology in management (Faculty of Management)

Przedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
Dr. Piotr Stolarski


IT Infrastructure Management

Wykład 30hPrzedmiot do wyboruPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


IT knowledge management

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


IT Project organization I

Wykład 30hLaboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Logistics support Information systems (Faculty of International Business and Economics)

Laboratoium 15hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
Dr. Agata Filipowska


Network services

Laboratoium 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Ontologies in IT

Wykład 15hLaboratoium 15hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
Dr. Krzysztof Węcel


Project management

Wykład 30hPrzedmiot do wyboruPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
Dr. Krzysztof Węcel


Semantic Information Processing

Wykład 15hLaboratoium 15hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
Dr. Krzysztof Węcel


Software engineering

Wykład 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
Dr. Jacek Małyszko


Strategic information systems

Wykład 15hLaboratoium 15hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów


Workflow systems and groupware

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
Dr. Milena Stróżyna


Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie (Faculty of Management)

Wykład 30hPrzedmiot do wyboruPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów