Identyfikacja typów prosumentów a zarządzanie inteligentną mikrosiecią elektroenergetyczną

TitleIdentyfikacja typów prosumentów a zarządzanie inteligentną mikrosiecią elektroenergetyczną
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsSokołowska, W, Fabisz K
EditorBartkowiak, P, Sajdak M
ChapterKierunki działań w zakresie doskonalenia organizacji
Pagination229-237
PublisherTowarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział