Prognozowanie generacji wiatrowej z wykorzystaniem metod lokalnych i regresji nieliniowej

TitlePrognozowanie generacji wiatrowej z wykorzystaniem metod lokalnych i regresji nieliniowej
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsHossa, T, Sokołowska W, Fabisz K, Filipowska A
JournalRynek Energii, 2
Pagination61-68