Prognozowanie generacji wiatrowej z wykorzystaniem metod lokalnych i regresji nieliniowej.

TitlePrognozowanie generacji wiatrowej z wykorzystaniem metod lokalnych i regresji nieliniowej.
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsHossa, T, Sokołowska W, Fabisz K, Filipowska A
EditorKaproń, H
ChapterZarządzanie Energią i Teleinformatyka ZET
Pagination143-157
PublisherWydawnictwo KAPRINT