Wikipedia, Dbpedia a polski rynek sztuki: wzbogacanie danych oraz analiza częstości występowania pojęć w opisach obrazów i artystów

TitleWikipedia, Dbpedia a polski rynek sztuki: wzbogacanie danych oraz analiza częstości występowania pojęć w opisach obrazów i artystów
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsFilipiak, D, Filipowska A
JournalStudia Oeconomica Posnaniensia
Volume5
Pagination22–32