Information technology in management (Faculty of Management)

Nazwa kursu: 
Information technology in management (Faculty of Management)
Wymiar godzinowy kursu: 
wykład 10h
laboratorium 20h
Prowadzacy: 
Stopien studiow: 
lic
Rodzaj zajec: 
wyk+lab