Dr. Elżbieta Lewańska

Dr. Elżbieta Lewańska

Research assistant


E-mail: elzbieta [dot] lewanska [at] ue [dot] poznan [dot] pl
Phone: +48 (61) 639-27-89
Fax: +48 (61) 854-36-33
no image

Semantycznie wspomagane wyszukiwanie ekspertów, Kaczmarek, M., Bukowska E., and Starzecka Monika , Studia Oeconomica Posnaniensia 2013/2(251), Number 2(251), Poznań, p.63-79, (2013)
Ontology-Based Retrieval of Experts - The Issue of Efficiency and Scalability within the eXtraSpec System, Bukowska, E., Kaczmarek M., Stolarski Piotr, and Abramowicz W. , Multidisciplinary Research and Practice for Information Systems : IFIP WG 8.4, 8.9, TC 5 International Cross Domain Conference and Workshop on Availability, Reliability, and Security, CD-ARES 2012, Prague, Czech Republic, August 20-24, 2012, Proceedings., Number 7465, Praga, p.272-286, (2012)
Rozwój gospodarki elektronicznej i jego wpływ na modele biznesowe przedsiębiorstw, Bukowska, E. , Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna, Number 239, Poznań, p.34-45, (2012)
Duty hours in this semester:
  • Monday 9:40am - 10:40am
  • Tuesday 6:30pm - 7:30pm

Członek Komitetu Organizacyjnego 12. Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems 2009