Ontology-Based Retrieval of Experts - The Issue of Efficiency and Scalability within the eXtraSpec System, Bukowska, E., Kaczmarek M., Stolarski Piotr, and Abramowicz W. , Multidisciplinary Research and Practice for Information Systems : IFIP WG 8.4, 8.9, TC 5 International Cross Domain Conference and Workshop on Availability, Reliability, and Security, CD-ARES 2012, Prague, Czech Republic, August 20-24, 2012, Proceedings., Number 7465, Praga, p.272-286, (2012)
Pozyskiwanie i reprezentacja informacji o ekspertach ma polskim rynku pracy, Abramowicz, W., Starzecka Monika, Zyskowski Dominik, Stolarski Piotr, and Węcel K. , IT w służbie efektywnego państwa : technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, Warszawa, p.23-38, (2011)
LIT 2011 Workshop Chairs; Message, Zeleznikow, John, Stolarski Piotr, and Schweighofer Erich , Business Information Systems Workshops : BIS 2011 International Workshops and BPSC International Conference, Poznań, Poland, June 15-17, 2011, Revised Papers., Number 97, p.XV-XVI, (2011)
Reprezentacja wiedzy w systemie wyszukiwania ekspertów eXtraSpec, Abramowicz, W., Stolarski Piotr, Węcel K., and Wieloch Karol , Systemy informacyjne w zarządzaniu : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Adama Nowickiego., Wrocław, p.149-160, (2010)