Automatyczna analiza wydźwieku opinii o operatorach energetycznych jako element wsparcia podejmowanych decyzji, Abramowicz, Witold, Opałka J., Sokołowska W., Fabisz K., Hossa T., and Kubaczyk M. , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 243, p.257-273, (2015)
Profiling of Prosumers for the Needs of Electric Energy Demand Estimation in Microgrids, Fabisz, K., Filipowska Agata, and Hossa T. , International Journal of Energy Optimization and Engineering (IJEOE), 4, p.29-45, (2015)
The comparison of medium-term energy demand forecasting methods for the need of microgrid management, Hossa, T., Fabisz K., and Filipowska Agata , IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm), p.590 - 595, (2014)
Towards Forecasting Demand and Production of Electric Energy in Smart Grids, Filipowska, Agata, Fabisz K., Hossa T., Mucha M., and Hofman R. , Perspectives in Business Informatics Research. 12th International Conference, BIR 2013, Warsaw, Poland, September 23-25, 2013. Proceedings, Number 158, Berlin Heidelberg, p.298-314, (2013)