Maritime domain awareness system supplied with external information-use-case of the SIMMO system, Abramowicz, W., Filipiak D., Małyszko J., Stróżyna M., and Węcel K. , VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" NATCON 2016, p.1-20, (2016)
A Dynamic Risk Assessment for decision support systems in the Maritime Domain, Stróżyna, M., and Abramowicz W. , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 243, p.295-307, (2015)
System zarządzania wirtualną tożsamością użytkownika - analiza korzyści i kosztów, Stróżyna, M., Filipowska A., and Abramowicz W. , Wiedza i technologie informacyjne : nowe trendy badań i aplikacji, Częstochowa, p.17-31, (2013)