Enterprise Platform and Services

Opiekun: dr Monika Kaczmarek

Laboratorium Enterprise Platform and Services to inicjatywa przeznaczona dla studentów zainteresowanych oprogramowaniem i rozwiązaniami wspierającymi zarządzanie zarówno dużych, jak i małych i średnich przedsiębiorstwa. Głównym celem jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności z między innymi następujących obszarów:

 • Systemy zintegrowane,
 • Modelowanie procesów biznesowych,
 • Narzędzia wspierające określone sektory gospodarki.

Systemy zintegrowane

W szczególności, inicjatywa ta umożliwia studentom zapoznanie się z systemami ERP oferowanymi przez wiodących dostawców oprogramowania na rynku, jak również uzyskanie relewantnych certyfikatów, poprzez udział w specjalnych szkoleniach certyfikujących.

W realizacji koncepcji kluczową rolę odgrywają wiodące w skali krajowej jak i światowej firmy informatyczne:

SAP AG (niem.: Systemanalyse und Programmentwicklung, ang. Systems Applications and Products in Data Processing) – międzynarodowa firma informatyczna założona w 1972 r. z siedzibą w Walldorf w Niemczech. SAP jest największym na świecie dostawcą oprogramowania biznesowego klasy ERP dla firm ze wszystkich branż i sektorów gospodarki. SAP był pionierem w dziedzinie oprogramowania klasy ERP, dzięki czemu uzyskał i utrzymał rolę lidera na rynku. Od kilku lat nowe produkty oparte są na platformie sieciowej opartej na usługach Netweaver i odpowiednikiem R/3 jest teraz system ERP (ERP 6.0).

Katedra Informatyki Ekonomicznej współpracuje z SAP AG od początku lat dziewięćdziesiątych. Z inicjatywy Katedry Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, jako pierwszy uniwersytet w Polsce, został członkiem SAP University Alliance uzyskując od 1.09.2011 dostęp do oferowanego przez firmę systemu zintegrowanego, materiałów szkoleniowych oraz wiedzy eksperckiej w tej dziedzinie.

SAP University Alliance jest globalnym przedsięwzięciem mającym na celu zapewnienie czołowym uniwersytetom na świecie dostępu do narzędzi i zasobów niezbędnych do pokazania studentom, jak technologia może ułatwiać integrację procesów biznesowych oraz realizację planów strategicznych przedsiębiorstwa. Członkowie SAP University Alliance uzyskują dostęp do:

 • SAP Business Suite, w tym systemu zintegrowanego SAP ERP; Znajomość tego systemu pozwoli naszym studentom na osiągnięcie jeszcze lepszej pozycji na rynku pracy. Studenci mają okazję zaznajomić się i pracować na najczęściej wykorzystywanej na świecie informatycznej platformie biznesowej oraz mają dostęp do materiałów szkoleniowych i ciekawych studium przypadków. Studenci mają również możliwość pisać prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) z tego obszaru.
 • usług hostingowych oraz wsparcia pomocy technicznej- członkowie SAP University Alliance uzyskują dostęp do SAP Business Suite za pośrednictwem ośrodków kompetencji SAP. Korzystanie z systemu SAP nie obciąża infrastruktury informatycznej uczelni i nie wiąże się z dodatkowymi inwestycjami.
 • szerokiej gamy opracowanych materiałów szkoleniowych – członkowie SAP University Alliance uzyskują dostęp do portalu edukacyjnego SAP, materiałów szkoleniowych pokazujących zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty pracy z systemem, studiów przypadków, które są wykorzystane przez prowadzących podczas zajęć.

Ponadto, po pozytywnym zdaniu egzaminu przez pracowników naukowych Katedry Informatyki Ekonomicznej w ramach szkolenia certyfikacyjnego TERP10 SAP ERP - Integration of Business Processes poprowadzonego przez Centrum szkoleniowe firmy SAP w Monachium przy współpracy z SAP Education Poland, UEP uzyskał możliwość w ramach SAP University Alliance oferowania studetom uzyskania uznanego na całym świecie certyfikatu znajomości systemu SAP - TERP 10 po preferencyjnych warunkach. Katedra Informatyki Ekonomicznej dysponuje 7 certyfikowanymi trenerami. Liczba ta spotykana jest tylko w kilku największych uniwersytetach niemieckich i amerykańskich od wielu lat współpracujących z SAP AG.

Epicor Pl - Epicor jest dostawcą zaawansowanych funkcjonalnie i technologicznie rozwiązań klasy ERP dla średnich firm. Jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w branży ERP, obecnie Epicor jest 6 największym dostawcą takich rozwiązań na świecie. Firma, założona w 1984 r. obsługuje ponad 20 000 klientów z przeszło 140 krajów, oferując rozwiązania w ponad 30 językach. Produkty Epicor zostały stworzone w architekturze zorientowanej na usługi (SOA, Service Oriented Architecture). Najważniejsze systemy oferowane na polskim rynku to iScala, Vantage, Enterprise, E4SE, ITSM. W Polsce firma ma biura w Warszawie i Poznaniu oraz sieć autoryzowanych partnerów pokrywających cała Polskę. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wykorzystuje dla celów dydaktycznych system Scala, a także daje studentom możliwość uzyskania certyfikatu znajomości tego systemu

IT Integro - Jest firmą dostarczającą kompletne systemy informatyczne „pod klucz”. Są to rozwiązania klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem, CRM do wspomagania sprzedaży, Business Intelligence do zaawansowanych analiz oraz DMS do zarządzania i archiwizacji dokumentów. W 1996 roku firma nawiązała współpracę z firmą Navision® z Danii a w marcu 1997 uzyskała jako pierwsza firma w Polsce, statut Navision Solution Center. W 2002 roku firma Navision została kupiona przez Microsoft Corporation i włączona do działu Microsoft Business Solutions. Obecnie Microsoft Dynamics NAV jest jednym z najpopularniejszych systemów ERP na świecie.

Modelowanie procesów

Modelowanie procesów biznesowych (ang. business process modeling) – jest to zbiór czynności wykonywanych przez analityków procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Modelowanie procesów ma na celu ustalenie w jaki sposób działa dana organizacja i może służyć do określenia docelowego sposobu postępowania. W ramach laboratorium Enterprise Platform and services oferowane są studentom dostęp do takich produktów jak, m.in.,

 • ARIS Tool set – dostarczony przez firmę IDS Scheer (obecnie Software A.G.) ARIS (Architektura Zintegrowanych Systemów Informacyjnych; ang. Architecture of Integrated Information Systems, niem. Architektur Integrierter Informationssyteme) to metoda analizy i modelowania procesów gospodarczych prowadzącą do stworzenia w przedsiębiorstwie zintegrowanego systemu przetwarzania informacji. Koncepcja ARIS została po raz pierwszy zaproponowana przez profesora Augusta Wilhelma Scheera w 1991 roku jako koncepcja ramowa kompleksowego modelowania wspomaganych komputerowo systemów informacyjnych. W 1993 roku na rynku pojawił się pakiet oprogramowania o nazwie ARIS-Toolset (wersja 1.0), który oferował metody i narzędzia do tworzenia i wdrażania systemów informatycznych.
 • ADONIS i ADOIT dostarczane przez BOC Information Technologies Consulting. BOC ITC jest firmą konsultingową oraz producentem oprogramowania, specjalizującym się w zarządzaniu procesami biznesowymi, zarządzaniu strategią oraz zarządzaniu IT. ADONIS zapewnia wsparcie dla ciągłego ulepszania efektywności procesów, a także pozwala podejmować lepsze decyzje zarządcze oraz ułatwia budowę zintegrowanego systemu zarządzania organizacją. ADONIS i ADOIT umożliwiają projektowanie i dokumentowanie całościowego obrazu organizacji, optymalizację procesów, jak również pomagają zarządzać zasobami i redukować koszty działania.
 • Bonapart dostarczany przez Business Technology Consulting Sp. z o.o. Firma BTC jest międzynarodową firmą konsultingową sektora IT, z biurami w Niemczech, Polsce, Szwajcarii, Turcji i Japonii; oferującą swoje usługi i produkty samodzielnie lub poprzez partnerów na terenie Europy i USA. BTC AG – lider grupy – jest jednym z największych na terenie Niemiec dostawców rozwiązań i usług z zakresu systemów IT.
  Inne narzędzia opensourcowe oraz ProM rozwijany pod kierownictwem prof. Willa van der Aalsta z Uniwersytetu Technicznego Eindhoven.

Narzędzia wspierające określone sektory gospodarki

Przykładem systemu, który udało się pozyskać w tym obszarze jest system Amadeus. W ciągu ostatniej dekady, firma Amadeus stała się filarem rynku usług turystycznych w Polsce. System Amadeus jest używany przez większość przedsiębiorstw z branży turystycznej, co daje firmie Amadeus Polska pozycję lidera na rynku GDS w Polsce.