Metody

Zajęcia realizowane są w oparciu o najnowsze metody nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi e-learningowych.

  • Wykłady prowadzone przez znawców danej dziedziny (również przez naukowców z zagranicy goszczących w Katedrze)
  • Laboratoria komputerowe prowadzone przez praktyków
  • Prezentacje multimedialne
  • Interaktywne ćwiczenia grupowe i indywidualne
  • Projekty grupowe oraz indywidualne

Ponadto studenci specjalności mają okazję poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności poprzez:

  • Praktyki w międzynarodowych koncernach, m.in. SAP oraz praktyki zagraniczne w ramach Szkoły Letniej współorganizowanej przez Duale Hochschule Baden-Württemberg Heindenheim
  • Wymiany zagraniczne w ramach programu IS-LINK
  • Włączenie się w prace Katedry w ramach projektów badawczych
  • Case Studies prowadzone przez specjalistów z przemysłu
  • Pracę w kołach naukowych