Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych - ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej ze Ľródeł internetowych

TytułOntologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych - ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej ze Ľródeł internetowych
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsAbramowicz, W, Stolarski P, Węcel K
JournalWiadomości Ubezpieczeniowe
Pagination9-28
ISSN0137-7264
Słowa kluczoweekstrakcja wiedzy, Ľródło internetowe, model, ontologia, ubezpieczenia
URLhttp://www.piu.org.pl/wiadomosci-ubezpieczeniowe