Oprogramowanie

W czasie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej studenci mają możliwość poznać szereg najwyższej jakości oprogramowania, m.in.:

  • Visual Studio 2008
  • MS SQL Sever 2008
  • MS Analysis Services 2008 (Business Intelligence Development Studio)
  • MS Office
  • MS Visio
  • Aris Express
  • SAS Enterprise Miner 9.2
  • iScala
  • BOC Management Office: ADONIS, ADOit
  • GhostScript
  • Eclipse
  • Jabref
  • LED (Latex Editor)
  • Virtualbox
  • NetBeans
  • Sysinternals Suite
  • Pellet
  • Pipe2
  • Graphviz
  • TIBCO Business Studio Developer Center
  • Visual Paradigm for UML Community Edition
  • SWI Prolog
  • Pakiet Sphinx