Projekty - dla studentow

Katedra Informatyki Ekonomicznej ma za sobą wieloletnią historię prac w szerokim wachlarzu projektów, od projektów Europejskich przez Ministerialne aż po wewnętrzne - katedralne. To doświadczenie w połączeniu z doświadczeniem ze współpracy ze studentami piszącymi prace dyplomowe pozwoliło nam wypracować system łączący te dwie dziedziny. Studenci specjalności Informatyka w Gospodarce i Administracji zachęcani są do definiowania obszarów swoich prac dyplomowych przy realizowanych na KIE projektach. Tradycją już się stało, że dla studentów stojących przed wyborem tematu pracy przygotowywane jest spotkanie z zespołami projektowymi z KIE, na którym studenci mogą zapoznać się obszarami prac badawczych prowadzonych przez zespół katedry. Dzięki temu powstające prace dyplomowe są pracami dobrze osadzonymi w realiach dziedziny oraz spójne z najnowszymi trendami badań.

Lista projektów realizowanych w Katedrze