Przedmioty

Analiza systemów informatycznych

Wykład 15hLaboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiówPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów


Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Big Data

Laboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów


Hurtownie danych

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Informatyczne zarządzanie wiedzą

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Informatyka ekonomiczna (Wydział Ekonomii)

Laboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Elżbieta Danecka


Informatyka Ekonomiczna (Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej)

Laboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Informatyka ekonomiczna - E-commerce (Wydział Ekonomii)

Wykład 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Piotr Stolarski


Informatyka w administracji

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Informatyka w zarządzaniu (Wydział Zarządzania)

Przedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Piotr Stolarski


Inżynieria oprogramowania

Laboratoium 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Jacek Malyszko


Modelowanie procesów biznesowych

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Agata Filipowska


Ontologie w informatyce

Wykład 15hLaboratoium 15hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Projektowanie systemów informatycznych

Wykład 15hLaboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Projektowanie systemów informatycznych I

Laboratoium 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Semantyczne przetwarzanie informacji

Wykład 15hLaboratoium 15hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Sieci komputerowe

Laboratoium 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
mgr Włodzimierz Lewoniewski


Sieci komputerowe i systemy operacyjne

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Piotr Stolarski


Strategiczne systemy informacyjne

Wykład 15hLaboratoium 15hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów


Systemy analityczne w biznesie

Laboratoium 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Systemy ERP

Laboratoium 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów


Systemy informatyczne wspomagania zarządzania logistycznego (Wydział Gospodarki Międzynarodowej)

Laboratoium 15hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Agata Filipowska


Systemy przepływu pracy i pracy grupowej

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Milena Stróżyna


Systemy wyszukiwawcze

Laboratoium 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Technologie informacyjne (Wydział Ekonomii)

Laboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Elżbieta Danecka


Technologie informacyjne (Wydział Gospodarki Międzynarodowej)

Wykład 15hLaboratoium 15hPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
Prof. dr Rainer Unland, prof. nadzw. UEP


Technologie informacyjne (Wydział Zarządzania)

Laboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Usługi sieciowe

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Wdrażanie systemów informacyjnych

Wykład 30hPrzedmiot do wyboruPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP


Zarządzanie informacją

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów


Zarządzanie infrastrukturą informatyczną

Wykład 30hPrzedmiot do wyboruPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Zarządzanie procesami biznesowymi

Wykład 15hLaboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
mgr Agata Szyszko


Zarządzanie projektami

Wykład 30hPrzedmiot do wyboruPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie (Wydział Zarządzania)

Wykład 30hPrzedmiot do wyboruPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów