Przedmioty

Advanced Information Systems' Architectures

Wykład 30hPrzedmiot do wyboruPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Elżbieta Lewańska


Analiza systemów informatycznych

Wykład 15hLaboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów


Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Piotr Stolarski


Big Data (j. ang)

Wykład 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Data science

Wykład 15hPrzedmiot do wyboruPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Enprise Information Systems (j. ang.)

Wykład 15hLaboratoium 45hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Agata Filipowska


Hurtownie danych

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Informatyka ekonomiczna (Wydział Ekonomii)

Laboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Elżbieta Danecka


Informatyka ekonomiczna - E-commerce (Wydział Ekonomii)

Przedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Piotr Stolarski


Informatyka w administracji

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Informatyka w zarządzaniu (Wydział Zarządzania)

Przedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Piotr Stolarski


Interakcje człowiek komputer

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Elżbieta Danecka


Inżynieria oprogramowania

Laboratoium 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Jacek Malyszko


Modelowanie procesów biznesowych

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Elżbieta Lewańska


Narzędzia informatyczne wspierające ZZL (Wydział Zarządzania)

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Agata Filipowska


Ontologie w informatyce

Wykład 15hLaboratoium 15hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Programowanie i architektury systemów komponentowych

Wykład 30hPrzedmiot do wyboruPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Jacek Malyszko


Projektowanie systemów informatycznych

Wykład 15hLaboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


Semantyczne przetwarzanie informacji

Wykład 15hLaboratoium 15hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Sieci komputerowe

Laboratoium 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Sieci komputerowe i systemy operacyjne

Wykład 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Piotr Stolarski


Systemy analityczne w biznesie

Laboratoium 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Krzysztof Węcel


Systemy informacyjne zarządzania

Wykład 30hLaboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów


Systemy informatyczne wspomagania zarządzania logistycznego (Wydział Gospodarki Międzynarodowej)

Laboratoium 15hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Agata Filipowska


Systemy wyszukiwawcze

Laboratoium 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Włodzimierz Lewoniewski


Technologie informacyjne (Wydział Ekonomii)

Laboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Elżbieta Danecka


Usługi sieciowe

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów
dr Jacek Malyszko


Wdrażanie systemów informacyjnych

Wykład 30hPrzedmiot do wyboruPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP


Zarządzanie informacją

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
dr Elżbieta Lewańska


Zarządzanie procesami biznesowymi

Wykład 30hLaboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów