Semantyczne źródła informacji w procesie podejmowania decyzji strategicznych przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce elektronicznej

TytułSemantyczne źródła informacji w procesie podejmowania decyzji strategicznych przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce elektronicznej
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsBukowska, E
EditorAppenzeller, D
ChapterMatematyka i informatyka na usługach ekonomii : teoria i zastosowania
Pagination169-182
PublisherWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP)