Seminaria


Prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UE

Seminarium doktorskie i magisterskie: "Informatyka ekonomiczna"

Tematyka seminarium jest głównie związana z realizowanymi w Katedrze projektami badawczymi (w tym finansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i koncentruje się wokół:

 • Filtrowania i wyszukiwania informacji,
 • Integracji danych, informacji i treści dla źródeł płytkiego i głębokiego Internetu,
 • Zarządzania tożsamością ludzi i ich społeczności,
 • Semantycznych usług sieciowych,
 • Ontologicznej reprezentacji wiedzy.

dr hab. Grzegorz Bartoszewicz

Seminarium magisterskie i dyplomowe: "Zintegrowane Systemy Informatyczne – analiza, projektowanie, wdrażanie"

Tematyka seminarium związana jest z wykorzystaniem Technologii Informatycznych dla wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami i koncentruje się wokół:

 • Zintegrowanych Systemów Informatycznych ZSI (architektury klient-serwer i usługowej SOA, obszary zastosowań),
 • Systemów zintegrowanych klasy MRPII, ERP, ERPII,
 • Wspomagania zarządzania relacjami z klientami (systemy klasy CRM),
 • Wspomagania zarządzania łańcuchami dostaw (systemy klasy SCM),
 • Metodyk projektowania i wdrażania ZSI,
 • Systemów analitycznych klasy Business Intelligence,
 • Analizy i modelowania potrzeb informacyjnych użytkowników ZSI,
 • Zarządzania procesami biznesowymi w organizacjach gospodarczych (BPR, BPM, Cloud Computing),
 • Wykorzystania narzędzi CASE i standardowych notacji do wspomagania i wdrażania ZSI (ARIS, eEPC, UML, BPMN).

dr Agata Filipowska

Seminarium dyplomowe: "Systemy informacyjne dla przedsiębiorstw"

Szczegółowa tematyka seminarium:

 • analiza i modelowanie potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa
 • personalizacja w systemach informatycznych
 • profilowanie użytkowników w systemach informatycznych
 • źródła i technologie pozyskiwania informacji dla przedsiębiorstw
 • wdrożenia systemów informatycznych

dr Radosław Hofman

Seminarium dyplomowe: "Aspekty behawioralne w informatyce ekonomicznej"

Szczegółowa tematyka seminarium:

 • analiza i modelowanie procesów związanych z dostarczaniem oprogramowania lub usług IT w kontekście ich postrzegania
 • analiza porównawcza różnych czynników wpływających na proces postrzegania jakości oprogramowania
 • opracowanie i prowadzenie testów empirycznych
 • analiza wyników testów i weryfikacja hipotez badawczych

dr Krzysztof Węcel

Seminarium dyplomowe: "Technologie semantyczne"

Szczegółowa tematyka seminarium to:

 • Internet semantyczny (Semantic Web),
 • Web 2.0 we wspieraniu zarządzania (technologie portalowe, wiki),
 • Semantyczne zarządzanie procesami biznesowymi,
 • Zarządzanie zmianą (w zarządzaniu projektami, wiedzą, informacją),
 • Pozyskiwanie i modelowanie wiedzy,
 • Inżynieria, uczenie, integracja, ewolucja ontologii.