Szkolenia certyfikacyjneTERP10 SAP ERP - Integration of Business Processes

Katedra Informatyki Ekonomicznej organizuje szkolenia certyfikacyjne TERP10 – SAP ERP – Integration of Business Processes, dając tym samym studentom możliwość uzyskania uznanego na całym świecie certyfikatu znajomości systemu SAP – zobacz szczegóły!

Na skróty: FORMULARZ REJESTRACYJNY
UWAGA: Osoby zapisujące się na kurs zostaną wpisane na listę osób oczekujących - Prosimy nie dokonywać wpłat do momentu otrzymania potwierdzenia, że kurs się odbędzie i zostali Państwo zakwalifikowani.
Training contents

Through instructor presentations, system demonstrations and hands-on exercises you will be
introduced to:

 • The basic structures; organizations, master data, etc.: used throughout SAP ERP
 • NetWeaver as a technology infrastructure supporting ERP business processes
 • NetWeaver Business Warehouse (BW) as a reporting and analysis tool
 • Learn the basic business processes used in:
  • Financial Accounting
  • Management Accounting
  • Human Capital Management
  • Procurement
  • Material Planning
  • Manufacturing Execution
  • Plant Maintenance
  • Customer Service
  • Sales Order Management
  • Program & Project Management
  • SAP Business Warehouse.


Kto może wziąć udział?

W kursie mogą wziąć udział wyłącznie studenci (dowolnej uczelni).


Uwaga: Kurs prowadzony jest w języku angielskim – stąd niezbędna jest znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym.Ile trwa kurs i kiedy się odbędzie

Kurs trwa 10 dni i składa się z 9 dni szkolenia prowadzonego przez instruktorów z Katedry Informatyki Ekonomicznej, natomiast 10-tego dnia odbędzie się 3 godzinny egzamin certyfikacyjny przeprowadzany przez SAP Education Poland.

Najbliższe kursy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu są planowane w terminie:

2 lipca - 13 lipca 2018 r.

W podanym terminie zostaną zorganizowane dwie edycje szkolenia:

 1. Edycja płatna dla studentów wszystkich uczelni - koszt 2300 zł, limit miejsc 25 osób, decyduje kolejność zgłoszeń
 2. Edycja dofinansowana ze środków Dotacji Projakościwej WIGE - dla studentów kierunku Informatyka i ekonometria WIGE, limit miejsc 25 osób, decyduje średnia ze studiów

Termin zapisów: 8. kwietnia 2018 r.

Odpłatność i kwalifikacja na edycję płatną

Studenci mogą wziąć udział w szkoleniu i egzaminie po preferencyjnej stawce, którą Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu może zaoferować będąc członkiem SAP University Alliance.

Koszt kursu (szkolenie, egzamin, materiały szkoleniowe) dla studenta to 2300 zł .

Jeśli chcesz wziąć udział w kursie wypełnij FORMULARZ REJESTRACYJNY

Ze względu na konfigurację witryny, po przesłaniu formularza zgłaszający nie ma do niego dostępu. Prosimy poczekać na maila zwrotnego, w którym otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy (mail zwrotny jest zwykle wysyłany w ciągu 24h od rejestracji). Podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć mailowo lub osobiście do Organizatora w ciągu 3 dni roboczy.

Po upłynięciu terminu zgłoszeń, Organizator wyśle do zgłoszonych Uczestników informację, czy kurs się odbędzie. Następie w ciągu 2 dni od otrzymania informacji, Uczestnik zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Organizatora zaliczkę w wysokości 300 zł. Wpłata zaliczki jest potwierdzeniem rejestracji i rezerwuje miejsce na kursie.

Pozostała część opłaty za szkolenie może zostać rozłożona na dwie równe raty. W tym przypadku wpłata pierwszej raty musi nastąpić w formie przelewu na rachunek bankowy Uczelni, w takim terminie, aby środki zostały uznane na rachunku Organizatora nie później niż na 45 dni przed szkoleniem. Wpłata drugiej raty musi nastąpić również w formie przelewu na rachunek bankowy Uczelni, w takim terminie, aby środki zostały uznane na rachunku nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem szkoleniem.

UWAGA: Prosimy nie dokonywać wpłat do momentu zakończenia zapisów i otrzymania potwierdzenia od Organizatora, że kurs się odbędzie (tj. po 8. kwietnia 2018 r.).Odpłatność i kwalifikacja na kurs dla studentów WIGE

Dla studentów kierunku Informatyka i ekonometria udział szkoleniu jest bezpłatny. Finansowany będzie również koszt egzaminu certyfikacyjnego, pod warunkiem jego zaliczenia. Uczestnicy, którzy nie zaliczą egzaminu będą zobowiązani do pokrycia jego kosztu (665 zł). Każdy uczestnik jest zobowiązany do podejścia do egzaminu (nie ma możliwości udziału wyłącznie w szkoleniu).

Kwalifikacja na tę edycję szkolenia odbędzie się na podstawie średniej ocen uzyskanych w czasie dotychczasowych studiów na UEP. Na szkolenie mogą się zapisywać studenci kierunku informatyka i ekonometria wszystkich lat studiów. W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które w nim wcześniej nie uczestniczyły w kursie finansowanym ze środków dotacji.
Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza rejestracyjnego do 8 kwietnia 2018 r.

Jeśli chcesz wziąć udział w kursie wypełnij FORMULARZ REJESTRACYJNY

Ze względu na konfigurację witryny, po przesłaniu formularza zgłaszający nie ma do niego dostępu. Mimo to zgłoszenia są rejestrowane prawidłowo.

Po 8. kwietnia 2018 r. otrzymają Państwo informację o wynikach rekrutacji na szkolenie. Razem z wynikiem rekrutacji, zakwalifikowane osoby otrzymają formularz zgłoszenia w pdf, który należy podpisać i odesłać/dostarczyć do Organizatora w ciągu 3 dni roboczych (tylko podpisany formularz rezerwuje miejsce na kursie).
Formularz rejestracyjny/kontaktowy

Jeśli chcesz wziąć udział w kursie wypełnij FORMULARZ REJESTRACYJNYPytania?

Pytania prosimy kierować na adres terp10 [at] kie [dot] ue [dot] poznan [dot] pl bądź prosimy o kontakt telefoniczny: (+48) 61 639 27 89.

Pełny regulamin szkolenia
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:


Czy za uczestnika może zapłacić firma i otrzymać fakturę?

Tak, każdy uczestnik – przy rejestracji ma możliwość wpisania danych firmy, na które powinna być wystawiona faktura.

Jak wygląda forma zaliczenia egzaminu?

Pytania testowe, wielokrotnego wyboru. Wiadomo, ile odpowiedzi w danym pytaniu jest prawidłowych, ale żeby zaliczyć pytanie trzeba mieć wszystkie podpunkty zaznaczone poprawnie (nie ma punktów cząstkowych).

W jakich godzinach odbywa się szkolenie i jak wygląda?

Szkolenie trwa 9 dni, od 9 do 17, z godzinna przerwą na obiad i kilkoma krótszymi. Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się zarówno z teorią, jak i rozwiązują zadania praktyczne, obrazujące realizację określonych procesów w systemie.

Słyszałem wielokrotnie, iż uzyskanie tego certyfikatu jest bardzo trudne toteż chciałbym się spytać czy zdanie tego egzaminu jest osiągalne dla osób póki co mało zorientowanych w klimacie tego programu zakładając oczywiście iż dana osoba będzie się uczyła na bieżąco?

Aby zdać egzamin trzeba odpowiedzieć poprawnie na >58% pytań. Co ciekawe, wcześniejsza praca (szczególnie zawodowa) z systemem SAP niekoniecznie przekłada się na lepsze wyniki egzaminu. Zdanie egzaminu jest możliwe, pod warunkiem poświęcenia tych 2 tygodni tylko i wyłącznie na naukę SAP (zakładając, że nie ma się trudności w przyswajaniu wiedzy po angielsku).

Odnośnie znajomości języka angielskiego, wystarczy znajomość taka typowo komunikacyjna czy już taka bardziej specjalistyczna, tutaj chciałbym się od razu dopytać czy materiały do nauki będą po angielsku?

Materiały i egzamin są po angielsku. Również sam kurs prowadzony jest po angielsku (ale przez osoby z KIE, więc oczywiście można zawsze zapytać o wyjaśnienie wątpliwości po polsku). Jeżeli pod pojęciem znajomości komunikacyjnej rozumiemy swobodne czytanie tekstów (podręczników, dokumentacji, prasy), to wystarczy. W materiałach pojawia się słownictwo z zakresu zarządzania/księgowości, ale nie jest go dużo.

Czy ten kurs już się odbywał wcześniej na naszej uczelni? Jeśli tak jaka była zdawalność?

Tak, jest to już kolejna edycja kursu. W poprzednich edycjach zdawalność wahała się od 50% do 85%