Od 30 marca 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest współorganizatorem klastra badawczo-rozwojowego „Mobilne rozwiązania dla rozwoju zdrowotnej jakości życia obywateli”. Wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym klaster tworzą Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Telekomunikacja Polska S.A. Planowana współpraca ukierunkowana będzie na tworzenie rozwiązań z szeroko rozumianej dziedziny „Wellness”.

STI jest światową organizacją prowadzącą działania naukowo-badawcze, edukacyjne jak również komercyjne w zakresie technologii semantycznych. Za główny cel stawia sobie propagowanie idei wykorzystania na szeroką skalę technologii semantycznych w przemyśle i społeczeństwie. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu reprezentowany przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej ma status pełnego członkostwa w STI, czynnie współpracując z jego partnerami.

WWW: http://www.sti2.org/

Pracownicy Katedry Informatyki Ekonomicznej biorą czynny udział w pracach Stowarzyszenia na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania. Stowarzyszenie to ma na celu stworzenie płaszczyzny porozumienia pomiędzy klientami i użytkownikami systemów IT, dostawcami i jednostkami zajmującymi się badaniami jakości oprogramowania. Stowarzyszenie opracowało Polski System Oceny Zgodności Oprogramowania, który w szczególności określa zasady nadawania znaków jakości dla oprogramowania.

WWW: http://www.saso.org.pl