ECONET Wirtualna Przestrzeń Współpracy Uczelni Ekonomicznych


ECONET - informacje ogólne


Wirtualna Przestrzeń Współpracy Uczelni Ekonomicznych to projekt mający na celu rozwijanie działalności e-edukacyjnej przez pięć państwowych uczelni ekonomicznych w Polsce.

Od roku akademickiego 2005/2006 realizowanych jest co semestr pięć wirtualnych wykładów, w których, z założenia projektu, uczestniczy po 25 studentów z każdej uczelni (po 5 studentów w każdym z wykładów).

Przedmioty econet to:

  • Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk (prowadzący z SGH),
  • Gra symulacyjna TEES (prowadzący z UE Kraków),
  • Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych (prowadzący z UE Katowice),
  • Zarządzanie infrastrukturą informatyczną (prowadzący z UE Poznań),
  • Strategia kreatywna w reklamie (prowadzący z UE Wrocław).

Dodatkowe informacje o przedmiotach: Karty przedmiotów na platformie ECONETECONET - uczestnictwo


Ideą nauczania na odległość jest to, że student może korzystać z elektronicznych kursów w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, dostosowując tempo nauki do swoich możliwości i dostępnego czasu.

Aktywny udział w wykładach jest jednak istotnym elementem wpływającym na ocenę końcową z przedmiotu.

Przedmioty z grupy econet kończą się zaliczeniem.

Za ukończenie przedmiotu z grupy econet student może uzyskać 3 punkty ECTS.

Istnieje możliwość dopisania przedmiotu do ścieżki studiów dla studiów I stopnia na WIGE oraz zastąpienia przedmiotu ze ścieżki z określonej grupy, przedmiotem z grupy econet.

Ponadto, na koniec uczestnicy wykładów uzyskują certyfikat ukończenia danego przedmiotu.ECONET - zapisy


Zapisy na przedmioty odbywają się drogą mailową - poprzez kontakt z dr Agatą Filipowską. Po wysłaniu maila wskazującego na wybrany przedmiot, należy oczekiwać informacji potwierdzającej zgłoszenie. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie problemów/pytań/wątpliwości należy skontaktować się z koordynatorem projektu econet na UE dr Elżbietą Danecką lub dr Agatą Filipowską (prowadzącą przedmiot na Platformie ECONET).ECONET - FAQ


Kto może uczestniczyć w zajęciach?

Studenci UE, w szczególności z Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Jeśli chodzi o warunki formalne - najważniejsza jest aktywna postawa i zainteresowanie daną tematyką :-). O zapisaniu na przedmiot decyduje kolejność zgłoszeń - na każdy przedmiot może zapisać się maksymalnie 5 osób.